Betaling en waarborgsom

Een huurder ontvangt van Waddeninzicht 1 factuur, die normaal gesproken uit 2 delen bestaat. Het eerste deel bevat 50% van de huursom en dient binnen 2 weken voldaan te zijn. Het tweede deel is de resterende 50% van de huursom en -voor Waddenboten- een waarborgsom van € 350/schip. Deze dient 2 weken vóór aanvang van de huurperiode voldaan te zijn. Mocht de verhuurperiode binnen 14 dagen beginnen dan dient de totale betaling van huur en waarborgsom voor de afvaart plaatsgevonden te hebben. Huurt u een open boot bij ons dan kunt u de waarborgsom bij afvaart contant voldoen of pinnen.

Binnen 4 werkdagen na afloop van de huurperiode maakt Waddeninzicht de waarborgsom -onder aftrek van brandstofkosten, eventuele schades en vermissingen - over aan de huurder. Bij schades kan de huurder op verzoek een factuur ontvangen.

Bestaat de gehele bemanning uit studenten, dan ontvangt de huurder op vertoon van de studentenkaarten 5% korting op de huurprijs van het schip, echter de waarborgsom bedraagt in dit geval € 500,-/schip.

Annuleringsverzekering

Waddeninzicht biedt haar klanten de mogelijkheid een standaard annuleringsverzekering te sluiten. Maar nog interessanter is dat deze annuleringsverzekering dusdanig uitgebreid kan worden, dat ook het storm risico uitgesloten wordt. Mocht er een stormwaarschuwing zijn afgegeven (windkracht 6 of meer voor de Wadden) die meer dan een halve dag blijft gelden dan kunt u de huursom van uw schip voor die dag terugontvangen.