Getij info

Aan boord van de schepen van Waddeninzicht bevinden zich getijtafels en stroomkaarten. Bij de voorbereiding van uw reis kunt u ook op www.getij.nl kijken. Getijtafels refereren altijd naar NAP en kaarten werken met LAT (lowest astronomical tide, wat zoiets is als de laagst mogelijke waterstand). Bij de getijtafel van Schiermonnikoog valt te zien dat het verschil tussen NAP en LAT in Schiermonnikoog 170 cm is. Dit betekent dat -om de werkelijke diepgang te berekenen op hoogwater of laagwater - de dieptecijfers uit de kaart omgerekend moeten worden.

Voorbeeld dit wordt binnenkort geactualiseerd

Op 20 augustus 2005 wordt het volgende aangegeven:
Laagwater 5.30 uur; daling -124 cm t.o.v. NAP
Hoogwater 11.46 uur: rijzing + 145 cm t.o.v. NAP
De geul van Brakzand tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog in de kaart van 2004 geeft een droogvalling van 1,2 m (dus 120cm)aan ( het streepje onder het dieptecijfer in de kaart betekent droogvalling t.o.v. LLWS)

Met hoogwater is de berekening:
Verschil met NAP- droogvalling + rijzing bij hoogwater= 170-120+145=195cm
Met laagwater is de berekening:
Verschil met NAP- droogvalling -daling bij laagwater= 170-120-124=-74cm
(zoveel steekt de bodem van de geul van Brakzand uit het water bij laagwater)

Dit voorbeeld laat zien dat het ritme van hoog en laagwater altijd weer terugkomt en een aspect is waar de Wadvaarder rekening mee leert te houden. Als u niet zeker bent of u de berekening goed kunt maken kunt u altijd Waddeninzicht benaderen om met u mee te rekenen.