Betaling en waarborgsom

Een huurder ontvangt van Waddeninzicht 1 factuur, die normaal gesproken uit 2 delen bestaat. Het eerste deel bevat 50% van de huursom en dient binnen 2 weken voldaan te zijn. Het tweede deel is de resterende 50% van de huursom en -voor Waddenboten- een waarborgsom van € 500/schip. Deze dient 2 weken vóór aanvang van de huurperiode voldaan te zijn. Mocht de verhuurperiode binnen 14 dagen beginnen dan dient de totale betaling van huur en waarborgsom voor de afvaart plaatsgevonden te hebben.

Binnen 4 werkdagen na afloop van de huurperiode maakt Waddeninzicht de waarborgsom -onder aftrek van brandstofkosten boven 5 liter verbruik, eventuele schades en vermissingen - over aan de huurder. Bij schades kan de huurder op verzoek een factuur ontvangen.