Wisseldagen voor de waddenvloot

Weekverhuur: vrijdag of maandag vanaf 14.00 uur ligt uw boot klaar - donderdag of zondag om 19.00 uur levert u de boot schoon weer i.

Midweek: maandag vanaf 14.00 uur ligt uw boot klaar - donderdag om 19.00 uur levert u de boot schoon weer in

Weekend: vrijdag vanaf 16.00 uur ligt uw boot klaar - zondag om 19.00 uur levert u de boot schoon weer in

De schepen dienen uiterlijk 19.00 uur terug te zijn. Boten die te laat binnen komen zullen belast worden met een boete. Deze boete bedraagt 10% van de weekendhuur per uur. Altijd moet vooraf bij de verhuurder gemeld worden wanneer men te laat de thuishaven bereikt.