Getij info

Aan boord van de schepen van Waddeninzicht bevinden zich getijtafels en stroomkaarten. Bij de voorbereiding van uw reis kunt u ook op www.getij.nl kijken. Getijtafels refereren altijd naar NAP en kaarten werken met LAT (lowest astronomical tide, wat zoiets is als de laagst mogelijke waterstand). Bij de getijtafel van Schiermonnikoog valt te zien dat het verschil tussen NAP en LAT in Schiermonnikoog 170 cm is. Dit betekent dat -om de werkelijke diepgang te berekenen op hoogwater of laagwater - de dieptecijfers uit de kaart omgerekend moeten worden.