Waddencode

Waddeninzicht is een bedrijf dat mensen op een natuurlijke manier wil laten kennismaken met de Waddenzee en haar bewoners. En waar er meer zijn, moeten vaak dingen geregeld worden anders gaat het recht van de sterkste - en niet altijd de verstandigste - werken. Vandaar dat Waddeninzicht het zeer waardeert dat er door de vereniging van Wadvaarders samen met de overheden een erecode is ontwikkeld voor o.a. het gedrag van schippers, schepen en hun bemanningen op de Waddenzee. Deze erecode is een onlosmakelijk onderdeel van de huurovereenkomsten met de huurders van de schepen van Waddeninzicht.

Op de site van de Vereniging van Wadvaarders zijn de Code en de achtergronden te lezen:www.wadvaarders.nl De code luidt:

Vogels

 • Wij gaan pas van boord als foeragerende vogels verdwenen zijn.
 • Bij opkomend water zijn we op tijd terug, zonder de vogels te verstoren.
 • We blijven als groep(je) dicht bij elkaar, we waaieren niet uit.
 • Als de eerste vogels opvliegen, zijn we al te dichtbij. Dat beseffen we.
 • Grotere vogels zoals wulp en lepelaar houden we extra op afstand.
 • We blijven uit de buurt van broedende vogels en vogels met jongen.
 • We varen niet dicht langs hoogwatervlucht-plaatsen. Daar gaan we zeker niet ankeren.
 • Rond hoogwater lopen we niet naar groepen vogels toe

Zeehonden

 • Rustende zeehonden, daar blijven we uit de buurt.
 • We lopen er nooit naar toe.
 • Zodra één zeehond zijn kop opsteekt nemen we meer afstand.
 • We varen niet dicht langs steile oevers waar zeehonden liggen te rusten. Daar zie je ons zeker niet in de buurt ankeren of droogvallen.

Wat vanzelf spreekt

 • Onze hond is op het Wad altijd aangelijnd.
 • Aan ons schip geen polonaise van verf, olie, diesel, oplosmiddelen. tenminste niet op het Wad.
 • Bij ons geen lawaai van radio en marifoon, bijboot met aanhangmotor.
 • Loskomen met zinloos motorgeweld, daar schamen we ons voor.
 • Hoge hekgolven: ons niet gezien.
 • 's Nachts houden we het donker.
 • We gooien geen afval overboord.
 • Vliegeren doen we niet op het Wad.

Typisch Wadvaarders

 • We laten geen sporen na.
 • Op dezelfde plek vallen we hooguit twee tot drie tijen droog.
 • We zijn goed voorbereid qua navigatie, getij en het weer. We varen met actuele zeekaarten.
 • De wind, de stroming en het getij bepalen onze vaarroute. We benutten de omstandigheden, gaan er niet tegenin.
 • In afgesloten 'artikel 17' gebieden van de Natuurbeschermingswet wensen we geen voet te zetten.
 • Goed zeemanschap gaat boven alles.

Tot slot

 • Wij vinden dat de schipper verantwoordelijk is en blijft voor het gedrag van zijn opvarenden.
 • Bij een wandeling op het Wad passen we de Provinciale Wadloopverordening (1996) toe. Dus we passeren geen geulen dieper dan kniehoogte, dat is gevaarlijk.
 • Groepen groter dan zeven personen gaan niet verder van de boot dan 500 meter.
 • De Erecode geldt voor iedereen op het Wad. We vragen anderen om deze regels ook te respecteren.